Piedurkņu jeb maisu filtrus izmanto visu veidu gaisa filtrācijas jeb aspirācijas sistēmās gaisa attīrīšanai no putekļiem, atkritumiem un citiem piesārņojuma veidiem, kas rodas ražošanas iekārtu darbības procesā un gatavā produkta atdalīšanai no gaisa, piemēram cementa, sausā piena pulvera ražošanas procesā.

Piedurkņu filtrus izmanto sekojošās nozarēs:
Kokapstrāde, metālapstrāde, cementa ražošana, asfaltbetona ražošana, graudu pārstrāde, ķīmijas rūpniecība, ogļu rūpniecība, enerģijas ražošana, atkritumu pārstrāde, plastmasas ražošana, pārtikas rūpniecība u.c.


Filtru piedurknes var reģenerēt:

* Izmantojot saspiestu augstspiediena gaisu
* Izmantojot saspiestu zemspiediena gaisu
* Izpūšot pretplūsmas virzienā ar īsiem saspiesta gaisa impulsiem
* Mehāniski nopurinot

Filtru maisi paredzēti dažādiem putekļu savākšanas mehānismiem:

* Atgrieztā gaisa sistēmai
* Zemspiediena sistēmai
* Ar impulsa strūklu
* Purināšanas, vibrēšanas sistēmai