Pielietojums un specifikācija:
* Piemērots biogāzes attīrīšanai
* Augstas toksisko gāzu un smaku absorbcijas iespējas
* Zemas koncentrācijas dzīvsudraba absorbēšanai
* Maksimālā darba temperatūra 40˚C
* Maksimālā mitrumizturība 60% – 70%