Centrbēdzes ventilatori ir paredzēti uzstādīšanai ventilācijas sistēmās, ražošanas un dzesēšanas iekārtās, tvaika nosūcējos kā arī karsta gaisa nosūkšanai, dažādu materiālu(piem. skaidiņu nosūkšanai kokapstrādes rūpnīcās) un gāzu aizvadīšanai (ķīmiskajās laboratorijās).