Ventilatori dūmu aizvākšanai ir paredzēti kontrolējama degšanas procesa nodrošināšanai dažādas jaudas katlos, kuros izmanto visu veidu (biokurināmo, gāzes, akmeņogles un mazuta) kurināmo.