Šos ventilatorus izmanto vietās, kur sprādziena iespējamība ir augsta (krāsotavās, darbnīcās, zāģētavās u.c. industriālās telpās).